כמה זמן את בארץ.png
לא קוראים לזה בבושקה.png
לרוסית הקש 3.png
הגעת ליעד.png
קשת טעמים.png
כרטיס בכיוון אחד.png
מעבר בין שערים_כפתורים-09.png
שפות-04.jpg
שפות-07.jpg
 

www.azrieligallery.hac.ac.il  I  azrieligallery@gmail.com  I  02-6291361  I  הנביאים 39, ירושלים