כמה זמן את בארץ?

Screen Shot 2020-06-09 at 16.31.15.png
Screen%20Shot%202020-06-09%20at%2016.31_
אופציה למעבר בין שערים-10.png
Cracks_Sharon-Webber-Zvik_ink.jpg
ניצחון.jpg
%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%9F%20%D7%91%D7%95%
Induty_Sharon-Webber-Zvik.jpg
משחקי גומי
WhatsApp Image 2020-07-05 at 1.35.52 PM.

כמה

      זמן

_את

בארץ?

ילנה קזובסקי